Logo Aeme-Stelle Logo Aeme-Stelle

Open dagen Aeme-Stelle: 14 t/m 17 mei 2015De Waterlijn Uithoorn wordt straks het belangrijkste en gezelligste recreatieve gebied in het centrum. Wandelaars, toeristen, inwoners en waterrecreanten kunnen vanaf het voorjaar van 2015 genieten van de nieuwe waterlinie gelegen tussen het Schansgebied (het Rechthuis) en de Thamerkerk. Ze kunnen dan genieten van en aan de Amstel met haar autovrije kade op één van de terrasjes. Nieuwe steigers met meer aanlegplaatsen zullen eraan bijdragen dat Uithoorn een belangrijk vaarknooppunt wordt voor recreanten in het Groene Hart.

Naast een jacht- en passantenhaven is er ook een boodschappensteiger waardoor een snelle boodschap of een korte tussenstop mogelijk wordt gemaakt voor de pleziervaarders. Sanitaire voorzieningen zijn opgenomen in de ontwikkeling van het tegenover gelegen (nog te realiseren) Cultuurcluster Confucius. In combinatie met het theater en het grand café kan de evenementensteiger voor culturele doeleinden ingezet worden. Een synergie die levendigheid met zich meebrengt en het centrum laat bruisen.

reclamebureau anno nu ifthen.nl