Logo Aeme-Stelle Logo Aeme-Stelle

Ligplaatsen & tarieven Jachthaven


Ligplaats Nr. Boxmaat    Huur/per jaar, per box
1 t/m 26 7 x 2,50 1.450
27 t/m 31 10 x 3,00 1.865
32 t/m 50 7 x 2,50 1.450
     Prijzen zijn per jaar vanaf 1 april 2024 t/m 31 maart 2025.

Bij tussentijdse aanvang van de huur van een jaarligplaats vindt verrekening plaats naar rato de resterende huur tijd tot 1 april.

Genoemde tarieven zijn inclusief 21 % BTW.

(prijswijzigingen voorbehouden)


reclamebureau anno nu ifthen.nl