Logo Aeme-Stelle Logo Aeme-Stelle

Naamgeving Aeme-Stelle

In het zuiden van Noord-Holland stroomt het water van de Amstel, van Nieuwveen (Zuid-Holland) langs Uithoorn tot aan Amsterdam. Het gebied langs deze gekanaliseerde rivier luistert naar de naam Amstelland. In het verleden behoorde Amsterdam ook nog tot dit gebied, maar vandaag de dag eindigt het volgens onze begrippen bij Amstelveen.

Het in cultuur brengen van dit gebied begon in de Middeleeuwen (11e eeuw) waarvan de oudste nederzetting het dorp Ouderkerk aan de Amstel is. In die bewogen periode trachtte Gijsbrecht van Amstel er een miniatuurstaatje van te maken ‘Aeme-Stelle’, afgeleid van Aeme = waterloop en Stelle = dijk.  Oud-Nederlands voor ‘waterachtig gebied’.

Vanaf de rivier de Amstel ontgon de bevolking veen voor de verwerking tot turf dat als brandstof werd gebruikt. Zo ontstond waarschijnlijk rond het begin van de 13e eeuw ten westen van Ouderkerk het veenwerkersgehucht Amstelveen. Rond diezelfde periode werd Aeme-Stelle in twee bestuurgebieden verdeeld, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel. Door de aanleg van een dam in de monding van de rivier (noordelijk deel Nieuwer-Amstel)ontwikkelde zich daar het vissersdorpje ‘Amstelredam’. Het groeide uit tot het stadje Amsteldam. Dankzij annexaties, de ligging aan de Zuiderzee en het verkrijgen van stadsrechten werd het uiteindelijk het huidige Amsterdam.

Ondanks dat wij ‘Ute Hoirne’ in de Middeleeuwen nog als ‘uithoek’ werden neergezet zijn we trots om tot het landschap van Aeme-Stelle te behoren. Het beginpunt van de Amstel voor Noord-Holland is immers Uithoorn!

reclamebureau anno nu ifthen.nl