Logo Aeme-Stelle Logo Aeme-Stelle

Dit treft u allemaal in onze haven

De Waterlijn Uithoorn is het belangrijkste en gezelligste recreatieve gebied in het centrum. Wandelaars, toeristen, inwoners en waterrecreanten kunnen genieten van de nieuwe waterlinie, gelegen tussen het Schansgebied (het Rechthuis) en de Thamerkerk. Ze kunnen neerstrijken op één van de terrassen langs de Amstel op de autovrije kade. De bestaande passantenhaven en de toekomstige jachthaven met vaste ligplaatsen dragen eraan bij dat Uithoorn een belangrijk vaarknooppunt voor recreanten is.

Naast een jacht- en passantenhaven is er ook een boodschappensteiger die een snelle boodschap of een korte tussenstop mogelijk maakt voor de pleziervaarders. Er zijn natuurlijk ook voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig bij Aeme-Stelle (vanaf 2022 compleet nieuw sanitairgebouw). Onze passantenhaven is bovendien al uitgerust met smart charging oplaadpunten. Deze bedient u heel eenvoudig met de app van AanUit.net. Met uw elektrisch aangedreven boot bent u in onze haven dus aan het goede adres. Maar ook niet elektrisch-aangedreven vaartuigen zijn van harte welkom. 

reclamebureau anno nu ifthen.nl